Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT

Právě se nacházíte >Služby > Mediální služby > Detailní plánování
Reklamní agentura VICOMT
  • Detailní plánování
  • Podrobná analýza médií s následným výběrem konkrétních titulů, časů, ploch apod., detailní rozpočet a časování. Možnost flexibilního řízení kampaně (volnější změnový režim) výrazně zvyšuje optimalizaci vložených prostředků klienta.